Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Foxy_Z
90
3,371,317,006 gold
2
SanHangSale
90
2,560,000,000 gold
3
Ec
90
2,056,411,604 gold
4
_Zodiac_SP
90
1,020,112,958 gold
5
None
90
979,203,687 gold
6
_hailam_
90
947,555,258 gold
7
Anh___Ngan
90
747,860,628 gold
8
DG_Queen
90
682,562,430 gold
9
pilos
90
480,794,211 gold
10
tang
90
448,288,732 gold