TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
vanvatcuidau
DG_lamxung
6
24725652
2
Foxy_Z
DG_I_Foxy
6
22511117
3
Be_Trau___
__DG_ALONE
6
10405165
4
MOON_BANHBAO
DG_MOONN
6
3912787
5
Anh___Ngan
DG_JOKER_PRO
6
1117031
6
anhdinh01
DG_ANHDINH13
5
64300629
7
HANG_NGA
DG_NA_TRA
5
42812362
8
TPK_65CT
DG_65City
5
4911850
9
HuyenThoaiSR
DG_TroLaiSro
4
36988698
10
Ec
DG_Casino
4
27560054
11
tang
DG_Novataaaa
4
24888968
12
DoanVanCong
DG_congtu
4
20611987
13
_Tuyet_Dung_
DG_Dung_Nhi
4
5852648
14
HAN_MOON
DG_HAN_MOON
4
4374290
15
Blue_Rose
_Blue_Rose_
3
6798478
16
TPK_65City
DG_TPK_65
3
4868349
17
Dac_Ky
DG_ME_NO
1
47545
18
_Thang_Den_
DG_Thang_Den
1
10874
19
minh1998
DG_M123
1
787
20
cung_go
cs_co_dong_
1
0