TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
pilos
Z1000_____
3
307105
2
ChienKa
SL__TrumCuoi
3
272723
3
GhostSword
SL_LEGENDARY
2
2154064
4
PhaM_AnH
SL_Khanh_Vy
2
1155344
5
VCBHAIDUONG
SL_VCBHD2
2
555898
6
_hailam_
SL_vaohetday
1
8640
7
__GreeN__
SL__GOLD__
1
7621
8
None
SL_None05
1
2603
9
Dragon
TGA___AnCuop
1
1646
10
Truc_Bay
TR7_GZ9
1
599
11
Soi_Tuyet
SL_SOI
1
0
12
Zx_What_xZ
CuopPk
1
0
13
1Buongchuoi9
Diem_My
1
0
14
LePhonConTom
ShadowLegend
1
0
15
Gia_Long
Tao_Up
1
0
16
DocCoCauBai
DaoKhien
1
0
17
VanConTrinh
SL__HD
1
0
18
TIGER
Manager
1
0
19
BeBin
Soi_Hoang
1
0
20
Richter
AnCuop1Sao
1
0