TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
_Silver_
BuonSapSVtr7
6
119010444
2
TRADE_DK
AKIBA_SHOP
6
110916685
3
DG_Queen
DG_ZDRQUEEN
6
94095902
4
chactaoso3
cuoibodidao
5
58687400
5
GsilkHunter
DG_Ngan
5
12801861
6
_MOON_
Gao_Hunter
5
4517503
7
TayDoc0
42_DG
3
3469575
8
TayDoc00
43_DG
3
3469575
9
TayDoc000
44_DG
3
3469575
10
TayDoc1
45_DG
3
3469575
11
TayDoc11
46_DG
3
3469575
12
TayDoc111
48_DG
3
3469575
13
TayDoc1111
47_DG
3
3469575
14
TayDoc2
49_DG
3
3469575
15
TayDoc22
50_DG
3
3469575
16
TayDoc222
51_DG
3
3469575
17
TayDoc2222
52_DG
3
3469575
18
TayDoc3
53_DG
3
3469575
19
TayDoc33
54_DG
3
3469575
20
TayDoc333
55_DG
3
3469575